O nas

Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach zapewnia komfortowe warunki lokalowe w wyremontowanym budynku. Sale zajęć dla dzieci są duże, funkcjonalne i estetyczne, wyposażone w bezpieczne, atrakcyjne i dostosowane do wieku dzieci zabawki oraz pomoce dydaktyczne, sprzyjające radosnej i twórczej zabawie. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla osób poruszających się z pomocą wózków lub skuterów inwalidzkich oraz miejsce parkingowe wyznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Na parterze budynku, po prawej stronie  od wejścia  znajduje się toaleta dostosowana  dla osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem do budynku oraz w wewnątrz budynku zamontowano oznaczenia poziome ułatwiające poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Zrobiono ścieżki naprowadzające z płyt wykonanych z antypoślizgowej gumy i montowanych w podłożu, które są wyczuwalne stopami i za pomocą białej laski. 
Żłobek sprawuje opiekę nad małymi dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia i obejmuje swoim zakresem działania wychowawcze i edukacyjne. W naszym żłobku pracuje wysoko wykwalifikowany personel, dbający o to, aby dzieciom niczego nie brakowało. Codzienne zajęcia wychowawczo – edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci uczą się samodzielności, umiejętności życia w grupie oraz kształtują postawy społeczne. Swoją działalnością zapewniamy dzieciom warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wspieramy działania Rodziny.