RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) Dyrektor Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach jako administrator danych informuje, że:

Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli informacyjnej administratora danychczytaj – plik .PDF (Adobe Reader)

Jednocześnie w celu zapoznania się z przepisami regulującymi problematykę ochrony danych osobowych zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi aktami prawnymi :

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) – RODOczytaj – plik .PDF (Adobe Reader)

 2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODOczytaj – plik .PDF (Adobe Reader)

 3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) – UODO – czytaj – plik .PDF (Adobe Reader)

 4. Ustawą z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z póź. Zm.).
  USTAWA WPROWADZAJĄCA RODOczytaj – plik .PDF (Adobe Reader)

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. Zm.), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNYM ŻŁOBKU W BOGUMIŁOWICACH” – czytaj – plik .PDF (Adobe Reader)

KLAUZULE INFORMACYJNE OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNYM ŻŁOBKU W BOGUMIŁOWICACH:

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY – plik .PDF (Adobe Reader)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI – plik .PDF (Adobe Reader)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI – plik .PDF (Adobe Reader)
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DZIECI – plik .PDF (Adobe Reader)
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKA – plik .PDF (Adobe Reader)
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – plik .PDF (Adobe Reader)
Powiększanie czcionki
Kontrast strony