Dofinansowanie dla Żłobka w Bogumiłowicach

Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie w wysokości 17600 zł w ramach Programu „MALUCH+” 2021. Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków budżetu państwa.

Program MALUCH + skierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych. Z programu korzystają dzieci w wieku do ukończenia 3 roku życia (lub 4 roku życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

 

Add your thoughts

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiększanie czcionki
Kontrast strony