INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że ograniczona działalność żłobka została przedłużona do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Żłobka

Add your thoughts

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiększanie czcionki
Kontrast strony