Wznowienie działalności Żłobka

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż Żłobek wznawia działalność opiekuńczą od dnia 25.05.2020 r. w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.04.2020 r. oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W obecnej sytuacji najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie Żłobka. Proszę zatem o wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie się do ustalonych Procedur.

Wszystkich Rodziców/Opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka, zobowiązuje się do zapoznania z Procedurami bezpieczeństwa oraz załącznikami do tych Procedur. Przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do placówki, po przerwie spowodowanej zamknięciem Żłobka, Rodzice/Opiekunowie proszeni są o wypełnienie załącznika nr 1 i nr 2 do procedury pierwszeństwa przyjęcia dziecka do Żłobka. Załączniki te są niezbędne do przyjęcia dziecka do placówki. Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żłobka lub przesłać podpisane skany dokumentów na adres e-mailowy: zlobekbogumilowice@wierzchoslawice.pl do dnia 22.05.2020 r.

We wszystkich sprawach związanych ze wznowieniem działalności Żłobka proszę kontaktować się z Dyrektorem na nr telefonu 530-946-361 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

/-/ Beata Kawa

Dyrektor Żłobka

Zarządzenie Dyrektora nr 8

 

załącznik nr 1 procedura bezpieczeństwa

zał. 1 do procedury bezpieczeństwa-oświadczenie-o-stanie-zdrowia

zał. 2 do procedury bezpieczeństwa-oświadczenie-pracownika

 

załącznik nr 2 procedura podejrzenia zachorowania

 

załącznik nr 3 procedura pierwszeństwa przyjęcia

zał. 1 do procedury pierwszeństwa przyjęcia-Wniosek

zał. 2 do procedury pierwszeństwa przyjęcia-Ankieta

 

Wytyczne_dla_instytucji_opieki_nad_dziećmi_w_wieku_do_lat_3_30_04

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

Add your thoughts

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiększanie czcionki
Kontrast strony