Rekrutacja dodatkowa do projektu pn. „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach”– wyniki cząstkowe

W wyniku rekrutacji dodatkowej do projektu pn. „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym” w dniu 3 lipca 2020 r. została zakwalifikowana 1 osoba pracująca.

Lista-osób-zakwalifikowanych_rekrutacja-dodatkowa_3.07.20.pdf

Rekrutacja nadal jest prowadzona, gdyż nie pozyskano brakującej liczby zgłoszeń, zgodnie z założeniami projektu.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach, 33-121 Bogumiłowice 275, w dni robocze w godzinach od 15.00 do 17.00. Osoby zgłaszające się do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach proszone są o zachowanie szczególnych środków ostrożności zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi (osłona ust i nosa, dezynfekcja dłoni, zachowanie dystansu). Dodatkowa rekrutacja będzie prowadzona do momentu pozyskania brakującej liczby zgłoszeń zgodnie z założeniami projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powracające na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim) i osoby pracujące dla których, wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia, zamieszkujące na w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Wierzchosławice.

Szczegółowe informacje dot. naboru określa Regulamin rekrutacji w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie https://zlobek.wierzchoslawice.pl/o-projekcie/

Dodatkowe informacje o projekcie i możliwości udziału w nim można uzyskać pod numerem telefonu 530946361 – Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach oraz (14) 631-90-19 – biuro projektu w Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

Add your thoughts

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiększanie czcionki
Kontrast strony