Rekrutacja do projektu „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach”

Gmina Wierzchosławice ogłasza rekrutację do projektu pn.: „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.

Rekrutacja będzie prowadzona od 30.01.2020 r. do 24.02.2020 r. w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach (33-121 Bogumiłowice 275) r. w godzinach od 15.00 – 17.00.

Do udziału w projekcie ZAPRASZAMY osoby:

  • mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Wierzchosławice oraz zainteresowane udziałem w projekcie;
  • sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3 oraz chcące powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z opieką, tj. osoby pozostające bez pracy, przebywającą na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskimi osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3 dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
  • które nie są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje dot. naboru określa Regulamin rekrutacji do projektu. Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

 

Dokumenty w formie edytowanej dostępne są na stronie: https://www.wierzchoslawice.pl/rozpoczynamy-rekrutacje-do-projektu-publiczny-zlobek-w-bogumilowicach/, a w formie papierowej w siedzibie Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach.

Add your thoughts

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiększanie czcionki
Kontrast strony