Tag: żłobek

Drodzy Rodzice, Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, działalność Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach zostaje zawieszona do odwołania. Zapraszamy do kontaktu mailowego (zlobekbogumilowice@wierzchoslawice.pl) oraz do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będzie można […]
Gmina Wierzchosławice ogłasza rekrutację do projektu pn.: „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”. […]
Powiększanie czcionki
Kontrast strony